Անհավանական մեթոդ. Պո րտի մեջ բամբակ դրեք և վայրկյաններ անց ապշած կմնաք ադյունքից. Ես աչքերիս չէի հավատում

Հետաքրքիր

Այս մեթոդը հավանաբար շատերին տարօրինակ կթվա, քանի որ մտածում ես ինչ կապ ունի պո րտը մր սածության կամ գր իպի հետ: Բայց չմոռանանք, որ մեր օր գան իզմը կե նդանի գործարան է և նրա բոլոր մասերը կապված են միմյանց հետ և այդ գործարանն աշխատում է զարմանալի մեխանիզմով:

Ամեն ինչ շատ պարզ է: Բամբակը թրջել 50 տոկոսանոց սպ իրտով և դնել պո րտի մեջ: Անմիջապես թեթևացնում է և ց ավը սկսում է մեղմանալ: Զարմանալի է, բայց այս ժողովրդական մեթոդի օգնությամբ հնարավոր է ազատվել նաև մկ անային ցա վերից: Այս միջոցը չունի կողմնակի ազդեցություն:

Երբ զգում եք, որ ձեզ մոտ մր սած ության կամ գր իպի նշաններ են, ապա բամբակն անմիջապես թրջեք սպի րտով, քամեք ավելորդ հեղուկը և տեղարեք պո րտի մեջ: Կարելի է ծածկել ցելոֆանով կամ գործվածքով:

Դաշ տանային ցա վերը, որո վայնի ցա վերը մեղմելու համար բավական է ձեռքերով թեթևակի սեղմել սպի րտով թրջված բամբակը պո րտի մեջ: Անմիջապես թեթևություն զգաք: Անհավատալի է, սակայն փորձված և արդյունավետ մե թոդ է:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.