Ի՞նչ պետք է անել շան կ ծ ածի դեպքում. սա պարտավոր են իմանալ հատկապես ծնողները

Հետաքրքիր

Առաջին օգնություն ցուցաբերելու ձեր ունակությունը կարող է փրկել ոչ միայն տուժածի առողջությունը, այլ, շատ դեպքերում, նաև կյանքը: Օգնության կարիք առավել հաճախ լինում է թափառող շների և կատուների հար ձակման դեպքում: Կենդանիների պատճառած բոլոր վնա սվածքները, որպես կանոն, ուժեղ վար ակիչ են և դ ժվարությամբ են ապաքինվում: Վարա կվելու վտ անգը նվազեցնելու համար առաջին օգնություն ցուցաբերելիս անհրաժեշտ է.

  • Կանգնեցնել առատ արյո ւնահոսությունը ռետինե սեղմակի օգնությամբ
  • Արյո ւնահոսությունը կանգնեցնելուց հետո (կամ եթե աննշան է) վն ասվածքը զգուշորեն լվանալ ջրով, հետո ջր ածնի պեր օք սիդի, ֆուր ացիլինի կամ կալիումի պերմանգանատի լուծույթով (վերջիններիս բացակայության դեպքում վնա սվածքը լվանալ տնտեսական օճառի լուծույթով):

  • Վնա սված մաշկը մշակել յոդի ոգեթուրմով:
  • Վնա սվածքի վրա դնել ստերիլ վիրակապ կամ ֆուր ացիլինի լուծույթ մեջ թրջած անձեռոցիկ:
  • Անպայման դիմել բժշկի:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *