Մարդկանց 90%-ը սխալ են չափում զար կ երա կային ճ նշումը. Ինչպես ճիշտ չափել ճ նշումը

Հետաքրքիր

Զար կ երակա յին ճնշումը չափելու համար պահանջվում է տո նոմե տր: Սակայն դրա առկայությունը բավարար չէ ճն շումը ճիշտ չափելու համար: Պետք է իմանալ ճ նշումը ճիշտ չափելու կանոնները:

Ինչպես ճիշտ չափել ճ նշումը . Ճ նշումը չափելուց առաջ 5 րոպե հանգիստը՝ պարտադիր պայման է: Ճնշումը չափելուց կես ժամ առաջ խուսափել ծխելուց, սուրճի, թեյի, կոլայի ընդունումից: Նստել աթոռին՝ մեջքով հենվելով հենակին, սա կարևոր է: Թևը անշարժ դրված է սեղանին: Պետք է լռություն պահպանել ճ նշումը չափելու ընթացքում:

Պետք է փչովի պարկը սր տի հետ նույն մակարդակի վրա լինի: Ոտնաթաթերը հանգիստ դնել հատակին, ոտքերը չի կարելի այդ ընթացքում խաչել;

Նախքան ճ նշումը չափելը մի զապարկը պետք է դատարկել: Հագուստը չպետք է սեղմի ուսը: Արդյունքները ճիշտ չեն լինի, եթե ճ նշումը չափվի հագուստի վրայից:

Մի քանի անգամ մի չափեք ճն շումը, պետք է դադար տալ 7-10 րոպե: Սակայն եթե ցանկանում եք կրկին չափել ճ նշումը, ապա չափեք մյուս թևով, 10-15 միավորի տարբերությունը նորմալ է:

Արդյունքները ճիշտ չեն լինում սուրճի, ալկոհոլի ընդունումից հետո , ծխելուց հետո, լցված մ ի զապարկի դեպքում, եթե մեջքը հենված չէ հենակին, եթե ձեռքը հենված չէ հարթ մակերևույթի վրա:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *