Նախքան քնելը պարտադիր արեք դա.. դուք չեք էլ պատկերացնում, թե որքան կարևոր է

Հետաքրքիր

Իմացեք, թե որքան կարևոր է քնելուց առաջ այս գործընթացը կատարելը։ Փորձագետները ընդունում են ոտքերի մերսման և ինքնամերսման կարևորությունը և առավելությունները՝ ընդհանուր առողջական վիճակի համար։ Մերսումը շատ կարևոր է մեր ար յան շրջանառության, գե ղձերի և ենթամաշկային ճարպային հյո ւսվածքների սե կրեցիայի, նյութափոխանակության լավացման, մաշկի առոջղության համար։

Երբ մերսելով ազդում եք մկանների վրա, նպաստում եք մի զաթ թվի դուրս բերմանը և զգալիորեն նվազեցնում եք բոր բոք ումների զարգացման ռի սկը, նվազեցնում եք մկաններում ձգո ւմներն ու ցա վերը։
Բացի այդ, մերսումը ոչ միայն խթանում և լավացնում է մարսողությունը, այլև հնադիսանում է ստամ ոքսի բազմաթիվ հի վանդությունների բո ւժման մեթոդ։

Նկարում կարող եք տեսնել, որ ոտքերի յուրաքանչյուր մասը կապված է որոշակի օր գ անի հետ։ Մերսելով տվալ հատվածը՝ կազդեք համապատասխան օր գանի վրա։ Ապացուցված է, որ մերսելով ոտքերի առանձին հատվածներ՝ կկարողանաք բուժել տարբեր օր գանների հի վանդություններ, նաև նվազեցնել ցա վը։ Մերսեք ոտքերի տակերը քնելուց առաջ՝ ամեն օր։ Դա կպահանջի ընդամենը 5-10 րոպե ժամանակ։

Մերսելով ոտքերը՝ դրական կերպով կազդեք ողջ օր գա նիզմի վրա։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.