Ուզու՞մ եք պարզել՝ արդյոք առողջ եք թե ոչ.. մատներն իջեցրեք ջրի մեջ ու տեսեք, թե ինչ է լինում

Հետաքրքիր

Մատները 30 վայրկյանով դնելով սառը ջրի մեջ կպարզեք առողջ եք, թե ոչ. Մատները 30 վայրկյանով դնելով սառը ջրի մեջ կպարզեք առողջ եք, թե ոչ։ Բաժակի մեջ շատ սառը ջուր լցրեք և մատների ծայրերը 30 վայրկյանով դրեք մեջը: Դրանից հետո հստակ նշան կստանաք, որ առողջ եք կամ առողջական խն դիրներ ունեք:

Եթե ձեր մատների ծայրերը սպիտակեն կամ կապտեն, շրջանառության հետ կապված խնդիր ունեք: Ջերմաստիճանի զգալի փոփոխություն (կամ սթ րես) կարող է առաջացնել ար յան անո թների հայտնվելը մինչև մատները, քիթը կամ ականջները:

Որպես հետևանք՝ մարմնի այդ մասերը բավականաչափ ար յուն չեն ստանում և կարող են կարծրանալ:

Արյ ան շրջանառության խն դիրները կարող են պայմանավորված լինել ար յան մակ արդո ւկներով, որոնք կարող են շատ վտ անգավոր լինել, որովհետև եթե դրանք «կոտրված են», կարող են սր տին կամ թո քերին հասնել և դառնալ մա հացու:

Աղբյուրը

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.