Սա պարտադիր պետք է իմանան աղացած և լուծվող սուրճ խմող յուրաքանչյուր ոք

Հետաքրքիր

Սուրճի հատիկը բաղկացած է 2 թաղանթից` ներքին և արտաքին։ Այն աճելով իր մեջ կուտակում է 2 տիպի ալկալոիդ (բուսական մնացորդներ). արտաքինում` կո ֆեին, ներքինում` տեոբրոմին։ Երբ մենք աղացած սուրճ ենք պատրաստում, ապա դրա մեջ միաժամանակ գտնվում են և՛ կո ֆեինը, և՛ տեոբ րոմինը։

Կո ֆեինն ազդում է միանգամից և տևում 20-25 րոպե: Դրա ազդեցութունն օրգանիզմի վրա պարզ է. այն նեղացնում է բոլոր օրգանների ան ոթները, բացի երի կամներից։ Երի կամներինը, հակառակը, լայնացնում է։ Բոլոր օրգ աններում բարձրանում է ար յան ճն շումը, լավանում է արյո ւնաշրջանառությունը, և կրկին, բացի երի կամից։

25 րոպե հետո կո ֆեինի ազդեցությունն անցնում է, իսկ տեոբ րոմինի էֆեկտը` սկսվում։ Տեոբ րոմինը, ի տարբերություն կոֆեինի, լայնացնում է բոլոր ան ոթները, բացառությամբ եր իկամի անո թների. դրանք նեղանում են։

Ստացվում է, որ կոֆ եինի ժամանակ ար յան ճն շումը բարձրանում է, իսկ դրա ազդեցության դադարից հետո, տեոբ րոմինի ազդեցության տակ, ար յան ճն շումն ընկնում է, իսկ երի կամների հատվածում թեթև ցա վ ենք զգում։ Այդ իսկ պատճառով, իրեն հարգող յուրաքանչյուր սրճարան, սուրճի հետ պետք է մեկ բաժակ ջուր բերի, որը պետք է խմել սուրճից 25-30 րոպե հետո` կանխելու համար տեոբ րոմինային էֆեկտը։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *