Օրվա անեկդոտ․ Մենաստանի 3 կույս գնում են քահանայի մոտ մեղ քերի թողություն խնդրելու․

Հետաքրքիր

Օրվա անեկդոտ․ Մենաստանի 3 կույս գնում են քահանայի մոտ մե ղքերի թողություն խնդրելու․․․ Երբ եպիսկոպոսն այցելում է կուսա նոց, այս երեք կու յսերը գնում են մեղքերի թողության: Եպիսկոպոսը լսում է առաջին կույսին՝ քույր-Մերիին, որը պատմում է.

-Ձերդ Մեծություն, ես վի ճել եմ մյուս քրոջ հետ: Եպիսկոպոսը ներում է նրան և ասում.

-Արտասանիր երեք անգամ ՙՙՙ ,,Ծիծաղիր Մարիա,, և ,,Տեր Հայր,, ու խմիր սուրբ ջրից: Առաջին կույսն այդպես էլ արեց:

Երկրորդ կույսը լա ցելով խոստո վանում է, որ սե ռական հարաբերութ յուն է ունեցել: Եպիսկոպոսը ներում է նրան և ասում.

-20 անգամ երդում կարդա և խմիր սուրբ ջրից: Երկրորդ կույսն այդպես էլ արեց:

Երբ եպիսկոպոսը հրավի րում է խոստովանության երրորդ կույսին, նկատում է, որ նա ծիծաղում է և անգամ ներսում չի դադարում ծիծաղել:

-Հիմա, քույր-Ջեյն, պատմիր, թե ինչու՞ ես այս վիճակում,— ասում է եպիսկոպոսը: Նա ծիծաղը շարունակելով խոստովանում է.

-,,Սուրբ Ջուրը,, ես մ իզել եմ սուրբ ջրի մեջ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.