Թեստ․ Կցանկանա՞ք Սերժ Սարգսյանը դառնա ՀՀ վարչապետ. Տեսանյութ

Պրոյեկտիվ, անհատական թեստերը սկզբնապես նախատեսված են եղել կլինիկական հո գեբաններին օգ նության համար բնավորության և հո ւզական խան գարումների ախ տորոշման մեջ։ Պրոյեկտիվ գնահատման նպատակը անձի չգիտակցված կոն ֆլիկտների, նրա վախերի և անհանգստության աղբյուրների բացահայտումն է։

«Պրոյեկտիվ մեթոդ» տերմինն առաջադրել է Լ. Ֆրանկը այն մեթոդների անվանման համար, որոնցում փորձարկվոեղին տալիս են անորոշ ազդակներ, որոնց բովանդակությունը չի ենթադրում հստակ, տվյալ մշակույթով պայմանավորված պատասխաններ։

Այսպիսի մեթոդները թույլ են տալիս մարդկանց անորոշ նյութի վրա պրոյեկտել իրենց հույզերը, պահանջմունքները, դիրքորոշումները։ Ենթադրվում է, որ թեստային ազդակներին տրված պատասխաններում հայտնաբերվում են անձի պաշտ պանական մեխանիզմները, ճնշված իմպո ւլսները, «ներքին» ասպեկտները։