Այս աղոթքը հաշված րոպեների ընթացքում բուժում է ցանկացած հի վանդություն

Աղոթքը պետք է արտասանել միայնակ վառվող մոմի մոտ ծնկաչոք վիճակում: Այս աղոթքը ունակ է հաշված րոպեների ընթացքում նվազեցնել ջերմաստիճանը, հանում է ցանկացած ցա վ. Օգնիր մեզ, Տե՛ր, օգնիր, Աստված Փրկիչ մեր, Քո մեծ և փառավորյալ անվանդ համար: Ե՛կ, Տե՛ր, տեսության հիվա նդացած հոգուս, դիր Քո ձեռքն իմ վրա և բ ժշկիր՝ ասելով.

«Զորացի՛ր, վերցրո՛ւ քո մա հիճը և գնա կյանքի արդարության տանող ճանապարհով»: Տեր Աստված մեր, փարատիր ցա վերն ու բժ շկիր հիվա նդությունները Քո ժողովրդից, և ամենահաղթ խաչիդ նշանով բոլորին կատարյալ առո ղջություն շնորհիր, որով մարդկության տկարությունը կրեցիր և դատապարտեցիր մեր կյանքի ու փրկության թշնամուն:

Դու ես մեր կյանքն ու փրկությունը, բարերար և բազումողորմ Աստված, և միայն Դու կարող ես ներել մեր մեղքերը, հեռացնել ախ տերն ու հիվան դությունները մեր միջից: Բարիքներ պարգևող, Քեզ են հայտնի մեր կարիքները, առատ ողորմությունդ պարգևիր Քո արարածներից յուրաքանչյուրին ըստ իր կարիքի, որոնց միջոցով միշտ թող գովվի Ամենասուրբ Երրորդությունդ, այժմ, միշտ և հավիտյաններից հավիտյանս։ Ամեն: