Եթե բարձր ջերմության ժամանակ հանկարծ նկատեք ԱՅՍ նշանը, ապա անհապաղ բժ իշկ կանչեք առանց վայրկյան կորցնելու

Ջերմության ախ տանիշներ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր մարմնի ջերմաստիճանը, այն փոխվում է օրվա ընթացքում։ Հասկանալու համար, թե որն է հիվան դության պատճառը, անհրաժեշտ է հաշվի առնել ոչ միայն ջերմաստիճանի ցուցիչը, այլ նաև այլ ախ տանիշները։ Կարևոր է ջերմաստիճանը չափել ուտելուց 30 րոպե հետո և դե ղեր ընդունելուց 6 ժամ հետո: Ջերմությունը կարող է ուղեկցվել հետևյալ ախ տանիշներով՝ մկանային ցա վ; գլխացա վ; սար սուռ; թուլություն; կարմիր այ տեր; քր տնարտադրություն Հպումով կարելի է փորձել ճակատը, եթե տաք է՝ ուրեմն ջերմություն կա։

Այս դեպքում անհրաժեշտ է օգտագործել ձեռքը, քանի որ այն ավելի զգայուն է։ Եթե ճակատը տաք է, բայց այլ ախ տանիշներ չկան, դա կարող է պայմանավորված լինել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությամբ, սթրե սով կամ հու զմունքով: Ինչպես իջեցնել բարձր ջերմությունը․ Ջերմությունը սովորաբար տևում է մի քանի օր, այնուհետև կարող է ինքնուրույն անցնել: Ավելի լավ է ոչ թե դե ղերի օգնությամբ իջեցնել ջերմաստիճանը, այլ թույլ տալ, որ օրգա նիզմն ինքնուրույն դիմանա վիրո ւսին։

Գոյություն ունեն բազմաթիվ տարբեր տե նդային դե ղամիջոցներ՝ ինչպես դե ղատոմսով, այնպես էլ առանց դե ղատոմսի: Հիմնական բանը դ եղորայք ընդունելն է խստորեն ըստ ցուցումների: Հայտնի դե ղամիջոցները, որոնք կարող են իջեցնել ջերմությունը, հետևյալն են. իբո ւպրոֆեն; ասպ իրին; ացե տամինոֆեն. Եթե բարձր ջերմության պատճառը վար ակն է, բժ իշկը կնշանակի հակաբիո տիկներ և հակավ իրուսային դե ղամիջոցներ: