ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Այսպիսի պար դուք հաստատ չեք տեսել այս աղջիկը ՑՆ ՑԵԼ Է ողջ համացանցը. իսկ երգի մասին խոսք չկա

Պար, արվեստի ձև, որն արտահայտվում է մարմնի ռիթմիկ շարժումների միջոցով։ Պարն անբաժան է երաժշտությունից և կատարվում է վերջինիս ուղեկցությամբ։ Պարային ռիթմիկ շարժումները սովորաբար որոշակի դասավորություն են ունենում՝ ստեղծելով կոմպոզիցիա։Ամենայն հավանականությամբ՝ պարն արվեստներից հնագույնն է,

արտահայտում է ամենավաղնջական ժամանակներում մարդու հոգում ծնունդ առած պահանջմունքը՝ մյուս մարդկանց հաղորդելու իր ցնծությունը, վիշտը և հոգին համակած այլ հու յզեր՝ իր մա րմնի շարժումների միջոցով։ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Այսպիսի պար դուք հաստատ չեք տեսել այս աղջիկը ՑՆ ՑԵԼ Է ողջ համացանցը. իսկ եր գի մասին խոսք չկա: