Ամենակարող Տեր, պահիր ու պահպանիր ծնողներիս․ աղոթք ծնողների համար

Ծնողները շատ կարեւոր են յուրաքանչյուր մարդու կյան քում, ծնողները մեր կողքին են մեր ծննդյան առաջին իսկ պահից և ողջ կյա նքում աջակցում են մեզ, սովորեցնում են սիրել եւ հասկանալ շրջապատող աշխարհը:

Նրանցից յուրաքանչյուրը կյան քում դեր է խաղում, նրանք փորձում են իր երեխային սիրով եւ ջերմությամբ պարուրել, նրանց կյան քի գլխավոր նպատակը երեխային երջանիկ տեսնելն է: Նրանք շատ կարեւոր դեր են խաղում անձի ձեւավորման գործում:

Ծնողական սիրո արդյունքն է երեխայի բարձր ինքնագնահատականը, ընտանեկան հավասարակշռությունը, երջանիկ ընտանիքի ստեղծման ցանկությունը: Աղոթք ծնողների համար ․ «Տէր Յիսուս Քրիստոս, այս աղօթքն ընդունիր իմ ծնողներիս համար:

Նրանց միասնություն տուր եւ սիրիր նրանց կյանքի բոլոր օրերը: Ամրացրու նրանց մարմինները առող ջության համար: Սովորեցրու ինձ միշտ հնազանդ լինել ծնողի խոսքին: Ազատիր ինձ կեղ ծավորությունից եւ չա րությունից՝ նրանց հետ վարվելիս։ Պահիր ու պահպանիր ծնողներիս։ ԱՄԵՆ