Հրշ եջները զգուշացնում են. Երբեք ջրով շիշը մի թողեք մեքենայի մեջ․ Տեսանյութ

Հր շեջ ծառայության կողմից նկարահանված այս տես անյութը հստակ ցույց է տալիս, թե ինչու․ԱՄՆ-ի Օկլահոմա նահանգի մարտ ական ​​հաշվ արկներից մեկը նախազ գուշացնում է մարդկանց ինտերնետի միջոցով:Տար օրինակ է թվում, բայց ձեր մեքենայի ջրի շիշը կարող է ճակատ ագրական լինել: Հր շեջ-փրկա րարները տարածել են տեսանյութ ՝ համո զելու մարդկ անց դրանում:Նախազգ ուշացում`Շատերը մեքե նայում խմ ում և ուտում են: Հատկապես նրանք, ովքեր շատ են ճանա պարհորդում, հավ անաբար իրենց մեքենայում մեկ շիշ ջուր ունեն: Բայց գիտեի՞ք, որ սա կարող է ճակատա գրական լինել: Աերիկացի հր շեջը դա տեսավ և որոշեց տեսան յութ պատրաստել դրա մասին:

Նա ինքն էլ զարմացավ կատարվածից, և նրա Օկլ ահոմայի բրիգադի մյուս հրշ եջները համաձայնվեցին, որ մարդիկ պետք է նախազգուշացվեն վ-տանգի մասին:Այրվ ածքներ`Դիոնի անունով մի մարդ իր ճաշի ժամանակ ջուրով շիշը թողեց մեքենայում: Վերադառնալուն պես նա նկատեց, որ վահանակից ծուխ է դուրս գալիս: Ինչ է պատահե՞լ։ Շշի տակ եղած նյութը կարող է բռնկվել, երբ արևի շողերը երկար ժամանակ անցնում են շշի միջով: Ստորև կարող եք տեսնել, թե որքան արագ մի շիշ ջուրը կարող է հրդեհ բռնկել ձեր մեքենայում: Դիոն ին երկու տեղ շշով ջուր ուներ իր մեքե նայում:

Հրշեջներ`Բոլորս էլ գիտենք, թե ինչպես են գործում խոշորաց ույցն ու արևը: Պլաստիկ շշի մեջ ջուրը նույն հատկությունն ունի: Ջուրը բեկ ում է արևի ճառագ այթները, որոնք կարող են բռն կել տակը եղած նյութը: Եթե ​​դա սինթետիկ գործվածք է, հրդեհի վտանգը հատկապես մեծ է: Հրշեջները նախազգ ուշացնում են մարդկանց այս մասին: Օկլահոմայի նահանգի հրշեջ դեպարտամենտի կողմից անցկացված փորձարկման արդյունքում մեկ շիշ ջրի մեջ ջերմաստիճանը հասել է 120 աստիճանի: Հրդեհը բռնկվում է համեմատաբար դանդաղ, բայց գործողությունը հստակ կատարվում է: Հետեւաբար, երբեք արևի պայծառ լույսի տակ ջուրը մի թողեք մեքենայի մեջ: Շիշը դրեք ձեր նստատեղի տակ կամ ինչ-որ տեղ արևից հեռու: