Երեխաների սննդակարգից պետք է հանել նրբերշիկը. Հորդորում են բժ իշկները

Նրբերշիկները և նմանատիպ կիսաֆաբրիկատներն իրական փրկություն են տնտեսուհիների համար, երբ նրանք չունեն պատրաստի այլ սնունդ: Երշիկեղենը պատրաստում են կենդանական ճար պից (բեկոն), կենդանիների կաշ վից և մսի ավելցուկներից, թռչնի մսից, նիտ րատներից, նիտ րիտներից, ֆոս ֆատից, կարա գինանից, կոշե նիլից (ներկանյութ): Այս բոլոր հավելումների շնորհիվ նրբերշիկները դառնում են հոտավետ և ախորժելի:

Բացի այս ամենից՝ նրանցում պարունակվող համի խթանիչները կախվածություն են առաջացնում նման սննդամթերքից: Եթե երեխաները հրաժարվում են թարմ պատրաստված սննդամթերքից, ապա նրբերշիկներից նրանք չեն հրաժարվում, իսկ այս հանգամանքը տագ նապ ու մտա հոգություն է առաջացնում բժ իշկների մոտ: Ամերիկացի բժի շկներն իրենց երկրում մի պարզ տեսություն են առաջ քաշում, որի համաձայն՝ ամսական 10 նրբերշիկից ավել նրբերշիկ ուտող երեխաներն ավելի շատ հավանականություն ունեն ար յան լե յկոզով հիվ անդանալու:

Այն ապագա մայրիկները, որոնք շաբաթական մեկ անգամ հացով նրբերշիկ են ուտում, վտա նգում են իրենց ապագա երեխայի առող ջությունը, քանի որ նրանց մոտ կարող է գլխու ղեղի ու ռուցք զարգանալ: Իսկ այն հայրերը, որոնք մինչև երեխայի բեղ մնավորումը չափից շատ նրբերշիկներ են օգտագործել սննդում, մեծացնում են ապագա երեխայի՝ քաղ ցկեղով հիվ անդանալու հավանականությունը:

Այս ամենի պատճառն այն է, որ նրբերշիկի մեջ պարունակվող նիտ րատները քիմ իական ռեակցիայի մեջ են մտնում մսի մեջ պարունակվող ամին ների հետ, ինչի հետևանքով ձևավորվում է նոր միացություն, որը կոչվում է N-նիտ րոզ: Այս միացությունը վտ անգավոր կանց երոգեն է, որ նպաստում է քաղ ցկեղի առաջացմանը: