Եթե ունեք ար յան բարձր ճն շում և աղմուկ գլխում. Ապա վերականգնեք Ձեր անո թներն առանց դե ղահա բերի

Դուք ունեք ար յան բարձր ճն շում և աղմուկ գլխում. Վերականգնեք Ձեր անոթներն առանց դե ղահա բերի… Եվ Ձեզ կօգնի առաջին հայացքից աննկատելի բույսը, որը մենք տեսնում ենք ամեն օր ` (пастушья сумка) հովիվի պայուսակը (մարդկանց մեջ այն կոչվում է նաև գվարդ-վարդ, տոպրակներ, հովիվների խոտ): Շատ հաճախ լսում ենք մարդկանց բողո քները գլ խում կամ ականջներում աղմուկի մասին: Եվ քչերը գիտակցում են, որ այդ ախ տանիշները հուշում են ու ղեղի ան ոթային սկլե րոզի հի վանդության սկիզբը:

Արժե նաև իմանալ, որ նման աղմուկը չեն առաջանում նորմալ ար յան ճն շմամբ: Այսինքն, ամենից հաճախ սկլե րոզը ազդում է հիպ երտ ոնիկ հի վանդների վրա: Եվ այս դեպքում անո թները նույնպես հի վանդանում են: Նեղ, աղ տոտված պատերով, նրանք սովորաբար չեն կարող ար յուն մատակարարել մարդու մարմնի համապատասխան հատվածներին, բջի ջներին: Հովիվի պայուսակը — վերադարձնում է առաձգականությունը անո թներին

Բացի այդ, այդպիսի մարդիկ նույնպես ունենում են վատ տես ողություն: Առավոտյան աչքերը լցվում են արցունքներով: Երբ այս առաջին ախ տանիշները հայտնվում են, դիմեք բժ շկի և անցեք բո ւժման անհրաժեշտ ընթացքը: Այսօր կան բազմաթիվ հակ ահիպե րտոնիկ դե ղեր, բայց դրանք միայն նվազեցնում են ճն շումը, և հիպ երտո նիայի պատճառը մնում է: Բացի այդ, ժամանակի ընթացքում պլանշետները ազդում են այլ օրգ անների վրա, մարմինը ունենում է կա խվածություն այդ դե ղամիջոցներից:

Մեր պապերն ու տատերը դեռ վաղուց նկատել են այս բույսի բո ւժիչ հատկությունների մասին, որ հովվի պայուսակի տերևներից ստացված հյութը վեր քեր է բու ժում, բույսն ունի հեմո ստատիկ ազդեցություն: Բացի այդ, այն բու ժում է ստա մոքսը, երիկ ամները, լյա րդը, ար յան անո թները, նյար դային համակարգը: Այն օգնում է կանխել մար մնի թուն ավորումը, մաքրում է լեղ ապա րկը: Ինչպես արդեն նշվեց, հովվի պայուսակը նույնպես բու ժում է երիկ ամները: Հեռացնում է երիկ ամներից, ինչպես նաև միզ ապա րկից ավազը:

Պատրաստման եղանակը.1. Երեկոյան բույսի մանրացված տերևների մեկ թեյի գդալ լցնել մի բաժակ սառը ջուր: Թողեք գիշերը `առավոտյան թուրմը պատրաստ է: Վերցրեք 1 — 2 թ. գ. օրական չորս անգամ սնունդից կես ժամ առաջ: 2. Լցնել մի թեյի գդալ հովվի պայուսակի մանրացված տերևները մի բաժակ եռացող ջրով, թողնել 20-30 րոպե: Վերցրեք քառորդ բաժակ օրական 2 անգամ սնունդից կես ժամ առաջ, իսկ 3-րդ անգամ` քնելուց առաջ: