Ահա թե ինչ է թաքնված դրա մեջ և ինչ է ուզում ասել մեզ Տերը. Հայր մեր աղոթքի խոսքերը յուրահատուկ են

Հայր մեր աղոթքը պարզապես քրիստոնյա մարդու բերանից դուրս եկած բառեր չեն: Դրանք գաղտնի իմաստ ունեն, դրանք օգնում են հասկանալ Աստծո և այն ամենի էությունը, ինչը շրջապատում է մեզ: Աղոթքի տեքստի հետ կապված են շատ հետաքրքիր փաստեր և գաղտնիքներ, որոնք հասանելի են միայն հավատացյալ մարդուն:

Աղոթքի պատմությունը` Սա միակ աղոթքն է, որն ուղղված է Աստծո կողմից, հենց ինքն Աստվածն է այն պարգևել մեզ՝ մարդկանց: Այն փոխանցվել է Քրիստոսի կողմից, այլ ոչ թե հորինվել է սրբերի կամ սովորական մարդկանց կողմից և հենց այդ պատճառով էլ այն ունի հ զոր ուժ: Աղոթքի բառերն արտացոլում են ողջ մարդկային կա րիքները, ձգ տումները, հո գու փրկությունը:

Այս աղոթքի գաղտնիքը կայանում է նրանում, որ այն հանդիսանում է Աստծո խոսք, որն ուղղորդում է մեզ, դնում է ճիշտ ուղու վրա, պա շտպանում է հ իվանդություններից, չա ր ուժերից, դժվ   արություններից: Սակայն այս աղոթքի գլխավոր գաղտնիքը իմացվում է ոչ միայն դժվ արության ու վտա  նգի պահին: Շնորհակալ եղեք Աստծուն այս աղոթքով, այն ամենի համար ինչ ունեք և միշտ կլինեք առո  ղջ և երջանիկ: