Հրաժեշտ տվեք հի պերտոնաիային առանց դե ղահ աբերի

Հիպ երտոնիան այս տարբերակով բու ժելու համար անհրաժեշտ է կատարել այն 2 փուլով։ Այդ երկու փուլերի միջև հարկավոր է տալ 10 օր դադար։ Բու ժման սխեման։ Հարկավոր է յո դով շրջանակներ նկարել մարմնի հետևյալ մասերում, նշված օրերին։ 1 օր– երկու ձեռքերի դաստակներ։ 2-րդ օր – աջ ոտքի կոճերին։ 3-րդ օր – աջ ոտքի կոճերին։

4-րդ օր – ձախ ոտքի կոճերին։ 5-րդ օր – ձախ ձեռքի արմունկի ծալքի հատվածից մինչև արմունկից վերև։ 6-րդ օր – աջ ոտքի ծնկի ծալքի հատվածից մինչև ծնկից ներքև։ 7-րդ օր –աջ ձեռքի արմունկի ծալքի հատվածից բարձր մինչև ծալքը։ 8-րդ օր– ձախ ոտքի ծնկի ծալքի հատվածից մինչև ծնկից ներքև։ 9-րդ օր— նկարել կետագծեր մեջքին՝ ձախ ուսից մինչև աջ կողը։

10-րդ օր – նկարել կետագծեր աջ ուսից մինչև ձախ կող։ Զգուշացում. Ցանկացած առո ղջական խնդրի դեպքում դիմեք բժշ կի, մի զբաղվեք ինքնաբու ժությամբ: Ժողովրդական միջոցներ կիրառելուց առաջ խորհրդակցեք մասնագետի հետ, այլապես կարող եք վնասել ձեր առ ողջությունը: