3 բան կաթնաշոռի մասին, որ դուք անգամ գլխի չէիք էլ ընկնի․ ահա, թե ինչ պիտի իմանաք ՊԱՐՏԱԴԻՐ

Կաթնաշոռը ֆիզիկապես ակտիվ մարդկանց սննդակարգի բաղադրիչ է: Սակայն, շատ տա րօրինակ տեսություններ կարելի է լսել նրա հատկությունների մասին: Մենք ձեզ ենք ներկայացնում նրա վերաբերյալ տարածված առասպելներ: Առասպել առաջին: Կաթնաշոռը թերի սպ իտակուցների աղբյուր է․ Կա կարծիք, որ կաթնաշոռում պարունակվող սպի տակուցը թերի է, այսինքն, այն ունի ոչ բավարար քանակով ամի նաթթուներ:

Այս ենթադրությունը ակնհայտորեն չի համապատասխանում իրականությանը: Կազ եինյան սպի տակուցների համադրությունը այլ սպ իտակուցների հետ սովորաբար բարձրացնում է նրանց սննդային արժեքը: Երկրորդ առասպելը: Կաթնաշոռը լավագույն մթերքն է քնելուց առաջ ուտելու համար Բավականին տարածված պրակտիկա է ֆիտնեսսի աշխարհում քնելուց առաջ կաթնաշոռ ուտելը: Ըստ երևույթին, այս պրակտիկան թույլ է տալիս լավագույնս պաշտպանել մկ անները կատ աբոլիզմից:

Անհրաժեշտ է ընդունել, որ կաթնաշոռում պարունակվող սպ իտակուցը դանդաղ է կլանվում, ուստի դրանում պարունակվող ամի նաթթուները աստիճանաբար, երկար ժամանակ ներթափանցում են ար յան մեջ: Պարզապես ոչ ոք չի ապացուցել, որ դա տալիս է որոշակի առավելություններ:Հակառակ տարածված տեսությունների, կարիք չկա մկա նները ապահովել մշտական ամի նաթթուների ներհոսքով: Սակայն կան տվյալներ,

որ դրանց առաքման տատանումները բարձրացնում են այդ միացությունների կլանումը մկ անային բջ իջների կողմից: Այնպես որ, կարիք չկա ուտել կաթնաշոռ քնելուց առաջ: Առասպել երրորդ. կաթնաշոռը չի թույլատրվում ուտել մարզվելուց հետո Իր հատուկ հատկությունների, մասնավորապես այն պատճառով, որ դանդաղ է յուրացնում և կլանում կի նետիկան, կաթնաշոռն, ըստ շատ մարդկանց, բոլորովին անպիտան է որպես ուտելուց հետո մարզվելու սնունդ: Սակայն գործնականում այդ ենթադրությունը ճիշտ չէ ։

Կան գիտական ապացույցներ, որ կազեին սպ իտակուցի օգտագործումը (այսինքն, նրա, որ կա կաթնաշոռում) վարժություններից հետո կատարելապես աջակցում է ռեգ եներացիայի պրոցեսսին:Այս լուծումը համապատասխանում է ան ոթի ժամանակ մարզվելուց հետո սնվելուն,

քանի որ մեծ նշանակություն ունի ամի նաթթուների արագ առաքումը մկանային բջ իջներ: Մի իրավիճակում, երբ սպիտա կուցը սպառվել է շատ, կաթնաշոռ ուտելը վարժություններից հետո վնա սակար չէ: