Կինս այս հրաշք միջոցի օգնությամբ մաքրեց անո թները «վատ» խոլես տերինից, բժ իշկն ուղղակի ապշած էր մնացել ստանալով անա լիզի պատասխանները

Ժամանակակից ուսումնասիրությունները հաստատում են, որ կտավատի սերմերը կանխարգելում են և արդյունավետ կերպով բու ժում են սրտի հի վանդությունները, անո թների, մա շկի, մա զերի և մարս ողական համակարգի հի վանդությունները: Կտա վատի սեր մերը կարգավորում են զարկե րակային ճն շումը, կանխում են զարկ երակ ների էլաստիկության կորուստը, շուրջ 75%-ով մաքրում են անոթերի պատերը կուտակված վատ խոլես տերինից:

Կտավատի ամեն մի սերմ հրաշալի բնական կոնցե նտրատ է, պարունակում է սպիտակ ուցներ, վիտ ամիններ: Ստորև բերված բաղադրատոմսը մաքրում է անո թները: Բաղադրիչներ` 1/3 բաժակ կտավատի սերմեր, 1 լիտր ջուր. Պատրաստման եղանակը, Երեկոյան սերմերի վրա ջուր լցնել, հասցնել եռման և 2 ժամ պահել ջրային գոլորշու վրա:

Առավոտյան, երբ եփուկը թրմվի, քամել և լցնել ապակե տարայի մեջ: Ստացվում է մոտ 850 մլ կիսելանման հեղուկ: Խմել 5 օր՝ 1/3 բաժակ առավոտյան քաղցած վիճակում երեկոյան ուտեուց առաջ: Լավագույն արդյունք ունենալու համար անհրաժեշտ է կուրսի տևողությունը երկարացնել մինչև 15 օր: Իսկ երեք ամիս հետո կուրսը կրկնել: Առողջ եղեք