Ա՜յ քեզ նորություն․ ատամի մածուկի կիրառման 15 ձև, որ ձեզ շո կի մեջ կգցի․ հատկապես վերջինը ՑՆ ՑՈՂ ԷՐ

1. Հանում է միջատների խայթո ցներից առաջացած գրգ ռումը: 2. Թեթևացնում է այրվ ածքից առաջացած ցա վը: 3. Թույլ կտա թաքցնել մա շկի թերությունները: Պզ ուկը հեռացնելուց հետո արագացնում է վնա սված մա շկի բու ժման գործընթացը : 4. Փայլեցնում է ձեռքերի եղունգները: 5. Օգնում է մազերը հարթեցնել: 6. Օգնում է ազատվել սխտորի, ձկան, սոխի տհաճ հոտերից:

7. Հեռացնում է գորգերի և հագուստի վրայից դժվար մաքրվող լաքաները: 8. Կարգի կբերի կեղտոտ կոշիկները: 9. Կհեռացնի գունավոր մատիտների և մարկերների հետքերը պատերի վրայից: 10. Կփայլեցնի արծաթե զարդերը: 11. Կհեռացնի համակարգչային սկավառակների վրայի քերծ վածքները: 12. Նրանով կարող եք մաքրել գործիքները: 13. Երեխայի կերակրման շշից կհեռացնի տհաճ հոտը: 14. Կմաքրի այր ված մետաղական և չուգունե մակերևույթները: 15. Կկանխի լողալու համար նախատեսված ակնոցների քրտն ումը։