Ծնողի աղոթք երեխայի բարօրրության համար

Մոր աղոթքն ամենահզորն է.Ծնողները աղոթքներում պետք է հստակ նշեն,թե ինչ են ցանկանում իրենց երեխաների համար։Կան աղոթքներ բարօրության, նյութական հաջողության,ընտանեկան խաղաղության,թշն միներից պաշտ պանելու համար։Որպեսզի աղոթքը տեղ հասնի պետք է այն ասել ի սրտե,անկեղծ։Չի կարելի ցանկանալ մի բան,որից ուրիշ մեկը կտ ուժի։Մենք երբեմն մտածում ենք,որ մեր աղոթքները չեն հասնում Աստծուն։

Իրականում,գուցե մեր ցանկությունների համար դեռ չիշտ ժամանակը չէ,պետք է սպասել։Ամեն բան՝ իր ժամանակին։Պահա պան հր եշտակ,լսիր ինձ,խոնարհ ծառայիդ և օգնիր։Ինչպես օգնել ես մինչ այս,այժմ նույնպես հասիր օգնության։Աստծո առաջ մաքուր եմ ես,մարդկանց առաջ ես մեղ սավոր չեմ։Հավատով եմ ապրել մինչ այս,հավատով պիտի ապրեմ և սրանից հետո։Թող որ կատարվի Աստծո կամքը։Խնդրում եմ իմ և ընտանիքիս համար երջանկություն։Դա կլինի ամենամեծ պարգևը Աստծո կողմից ինձ։Լսիր ինձ հ րեշտակ,օգնիր, կատարիր Ատծո կամքը։ԱՄԵՆ