Աղով կոմպրես գր իպի և մրս ածության դեմ. խորհրդային հայտնի վի րաբ ույժի մեթոդը, որ ժամերի ընթացքում ոտքի է կանգնեցնում

Ի տարբերություն աղի վտա նգավորության մասին տարածված կարծիքի՝ այն կարող է բարերար ազդեցություն ունենալ։ Հայտնի խորհրդային վի րաբույժ Իվան Շչեգլովը տարիներ առաջ հայտնաբերել է աղի զարմանալի օգուտները մրսա ծության և վի րուսային հի վանդությունների, մասնավորապես գր իպի բու ժման համար։ Գր իպը ոչ նչացնելու համար աղի վի րակապերի օգտագործումը ապացուցված և հուսալի միջոց է: Վնա սվածքի առաջին ախ տանիշները հայտնաբերելուց հետո անհրաժեշտ է դիմել այս հնարի օգնությանը:

Բայց կարևոր է հաշվի առնել որոշ նրբերանգներ. Աղի վի րակապ պատրաստելու գա ղտնիքը պարզ է. Կոմպրեսի լուծույթում աղի տոկոսը չպետք է գերազանցի 10 գրամը 100 մլ ջրի դիմաց։ Եթե ավելացնեք հարաբերակցությունը, ապա այն հատվածում, որտեղ դուք ամրացրել եք կոմպրեսը, կարող է սկսվել հյո ւսվածքների ոչ նչացման և վնա սման գործընթացը: Պետք է կոմպրեսը դնել ձեռքի արտաքին կողմին ափից քիչ վերև: Դրա չափը չպետք է գերազանցի վերջույթի լայնությունը: Կոմպրեսը պահել 30-40 րոպե:

Նախընտրելի է օգտագործել բնական գործվածքներ: Հարմար է նաև թա նզիֆը: Սինթետիկները խորհուրդ չեն տրվում: Առավելագույն արդյունքի հասնելու համար խորհուրդ է տրվում տաքացնել ջուրը նախքան վի րակապը թրջելը։ Բո ւժման ամբողջական ընթացքը 4-7 օր է։ Գր իպը կանցնի, և դուք ավելի լավ կզգաք: Բոլոր ամենաարդյունավետ միջոցները սովորաբար ամենապարզն ու ամենաարդյունավետն են։