Դուք այս մոլախոտը պոկում ու դեն եք նետում առանց անգամ իմանալու, որ դա աշխարհի հզորագույն դե ղամիջոցն է․ ահա, թե ինչի մասին է խոսքը

Տարիքի հետ բջ իջներում կուտակվող տոքս ինները թու նավորում են մեր օր գանիզմը, առաջացնում տարբեր հի վանդություններ՝ դրանով իսկ մոտեցնելով ծերությունը։ Դա կանխելու համար անհրաժեշտ է պարբերաբար իրականացնել դետո քսիկացիոն միջոցառումներ։Չկա ավելի լավ բույս, քան <<пырей ползучий>>-ն այս նպատակների համար չկա: Իրոք, քչերը գիտեն այս մոլախոտի բու ժիչ հատկությունների մասին, որն ունի նախանձելի կենսունակություն…

Մինչդեռ նույնիսկ Ավիցեննան «Բժ շկության կանոնում» գրել է սրա օգտագործման մասին բժ շկական պրակտիկայում։ Բո ւժիչ հատկությունները․ Սա պարունակում է ավելի քան 100 կենսական տարրեր, կարևոր ճար պաթթուներ, հակաօ քսիդանտներ և կարևոր ֆերմ ենտներ:Սրա գրեթե 70%-ը բաղկացած է քլ որոֆիլից։ Իսկ քլ որոֆիլն օր գանիզմից արդյունավետորեն հեռացնում է տոք սիններն ու ծանր մետաղները, ավելացնում է ար յան կարմիր բջ իջների քանակը, արագացնում նյո ւթափոխանակությունը,

ար յունը հարստացնում է թթվ ածնով և գրեթե վերսկսում է բոլոր համակարգերի աշխատանքը։Ժողովրդական բժ շկության մեջ մաքրման նպատակով ընդունված է օգտագործել սրա հյութը։ Այն պատրաստելու համար թարմ ցողունները պետք է լավ լվանալ, եռացրա ջուր լցնել վրան (ошпарить ) և անցկացնել մսաղացի միջով։Ստացված զանգվածը պետք է նոսրացնել ջրով 1:1 համամասնությամբ, հեղուկը քամել և եռացնել 3-5 րոպե։ Եփած հյութը երկար պահելու համար ավելացրեք նույն քանակությամբ օ ղի և խցանեք։

Խորհուրդ ենք տալիս դե ղամիջոցը խմել 30 մլ ուտելուց 30 րոպե առաջ 2-3 ամիս։ Ապա դուք պետք է ընդմիջեք նույն ժամանակահատվածով:Սրա ըմպ ելիքը գործնականում հակացո ւցումներ չունի՝ այն չպետք է օգտագործեն միայն երեխաները, հղ իները և դրա նկատմամբ անհատական անհանդո ւրժողականություն ունեցող մարդիկ։Այս միջոցը պարզապես աստվածային պարգև է բոլոր նրանց համար, ովքեր ցանկանում են ապրել մինչև հասուն ծերություն՝ ոչինչ չիմանալով հի վանդությունների մասին: