Բժ իշկները զգուշացնում են , ահա թե որ դեպքերում Սուրճ խմելն ուղղակի հակացու ցված է

Կաթնամթերքի հետ `Գրազ եմ գալիս, որ դա մեր ցուցակի առաջին կետն էր, որն ամենաշատը ց նցեց ձեզ: Ինչպես է ստացվում, որ չի կարելի կաթով սուրճ խմել։ Ի վերջո, սա այն է, ինչ անում են ամեն օր տասնյակ հազարավոր մարդիկ ամբողջ աշխարհում: Բայց այո, պարզվում է, որ կո ֆեինը գործնականում վերացնում է կա լցիումի բոլոր առավելությունները, այսինքն՝ թույլ չի տալիս այն ներծծվել օ րգանիզմի կողմից։

Եթե դուք կա լցիումի պակաս չունեք, իսկ կաթով, կապուչինո կամ լատտե սուրճ եք խմում զուտ համի համար, ապա խնդիր չկա։ Եթե ցանկանում եք օգուտ քաղել կաթնամթերքից, փորձեք դրանք չզուգակցել սուրճի հետ նույն ճաշի ընթացքում: Ալկո հոլով` Որքան հաճախ ենք երկար խն ջույքի ժամանակ, երբ արդեն բավականաչափ թունդ խ միչք ենք խ մել, ուզում սուրճ խմել: Բայց հենց այս դեպքում է սուրճն ամենավնա սակարը։

Կ ոֆեինը միայն քողարկում է ալ կոհոլային թո ւնավորումը, թեև այն կազդուրիչ ազդեցություն ունի։ Այսպիսով, դուք ռի սկի եք դիմում նույնիսկ ավելի շատ խմելու և դա չզգալու : Հաջորդ առավոտ խումհարը կլինի ավելի վատ, քան եթե դուք չխմեք սուրճ: Մսամթերքի հետ Մոտավորապես նույնը, ինչ ալ կոհոլային խմ իչքների ընդունման դեպքում, տեղի է ունենում շատ առատ տոնական խնջո ւյքների ժամանակ:

Եթե սեղանին շատ առատ մսային ուտեստներ կան, մենք սկսում ենք քնկոտ զգալ մեզ։ Իսկ ճաշից հետո անպայման կցանկանաք մեկ բաժակ սուրճ խմել։ Բայց ինչպես կա լցիումը, կո ֆեինը նույնպես խա նգարում է երկ աթի կլանմանը: Բոլոր այդ համեղ և առ ողջարար երկ աթով հարուստ մսային ուտեստները ոչ մի օգուտ չեն տա, եթե խմեք դրանցից հետո սուրճ։ Այնուամենայնիվ, չպետք է սուրճ խմեն նրանք, ովքեր ունեն հստակ եր կաթի պակաս:

Մնացած դեպքերում մի բաժակ սուրճը վ նաս չի տա։ Մուլտիվ իտամ իններով Եվ ոչ միայն մո ւլտիվ իտամիններով, այլև մոնովի տամիններով, հատկապես՝ ըստ հրահանգների։ Եթե դուք հայտնաբերել եք որոշակի վի տամինի դ եֆիցիտ և նշանակել են կուրս, ապա այս ժամանակահատվածում պետք է ձեռնպահ մնաք սուրճ խմելուց կամ նվա զագույնի հասցնեք դրա քանակը:

Կո ֆեինը խա նգարում է օ րգանիզմի համար անհրաժեշտ քանակությամբ վի տամինների նորմալ կ լանմանը։ Առաջին հերթին դա վերաբերում է վի տամին D-ին, ինչպես նաև A, E, PP և B վի տամիններին: Դե ինչպես նաև վերը նշված միկրոտարրերը՝ կա լցիումը, երկ աթը, ինչպես նաև կա լիումը, մա գնեզիումը և ցի նկը:Մասնագետները խորհուրդ են տալիս օրական 2-3 բաժակից ոչ ավել սուրճ խմել։ Այն պետք է լինի բնական, հատիկավոր, թարմ եփած։ Միայն այդ դեպքում սուրճը օգտակար կլինի, ոչ թե վնա սակար։