Ահա, թե իրականում ինչ է լինում օր գանիզմի հետ, երբ դուք պառկում եք ձախ կողմի վրա․ ԱՐԱԳ ԿԱՐԴԱՑԵՔ

Յուրաքանչյուր ոք ունի քնելու իր սիրած դիրքը, որը նա համարում է ամենահարմարավետը: Հավատացեք,որ քնելու դիրքը իսկապես կարող է ազդել ձեր կյանքի և ընդհանուր առ ողջության վրա: Օրինակ, ձախ կողմով քնելու դեպքում, դուք կարող եք ստանալ բազմաթիվ առավելություններ: Ձեզ ենք ներկայացնում այդ առավելությունները: 1. Սր տի բարելավված և ճիշտ աշխատանք․ Ձեր քնելու դիրքը կարող է բարելավել ձեր սր տի աշխատանքը, քանի որ սր տի ձախ կողմը պատասխանատու է արյ ան պո մպի և բաշխման համար: Ընդհանուր առմամբ, դա կբարելավի ձեր աո րտայի և ստորին եր ակի աշխատանքը, այսինքն ՝ այն եր ակների, որոնք ար յունը տարածում դեպի սիրտ:

Այս մեծ եր ակը, ըստ էության, գտնվում է մեջքի ձախ կողմում: 2. Հիմնական աջակցություն հ ղի կանանց․ Դուք ավելի շատ օգուտ կստանաք, եթե փորձեք քնել ձախ կողմի վրա, հատկապես, եթե դուք գտնվում եք ձեր եռամսյակում: 3. Ամրապնդում է ավ շային համակարգի դր ենաժը․ Ավ շային համակարգը կարևոր դեր է խաղում օր գանիզմից տոք սինների և շլ ակների արտազատման համար: Սա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ ավ շային համակարգը թափվում է կրծ քավանդակի ծո րան, որը տեղադրված է ձեր մարմնի ձախ կողմում: Ձախ կողմի վրա քնելով, դուք, ըստ էության, բարելավում եք դետ ոքսիկացիայի գործընթացը:

4. Պաշտպանում է լյ արդը գերբ եռնվածությունից․ Ձեր լյ արդը գտնվում է օր գանիզմի աջ կողմում և սովորաբար ծանրաբեռնվում է, եթե դուք քնում եք աջ կողմի վրա: Որպեսզի ձեր համակարգը դետ ոքսիկացվի պատշաճ կերպով, դուք պետք է քնեք ձեր ձախ կողմի վրա: Այդ կերպ տո քսինները ավելի հեշտ դուրս կգան: 5. Փայ ծաղի ընդլայնված գործառույթ․ Փայ ծաղը գտնվում է ձեր օր գանիզմի ձախ կողմում և այդ կողմի վրա քնելով, դուք կարող եք բարելավել նրա աշխատանքը: 6. Կանխում է այ րոցը․ Այ րոցից կարող եք խուսափել կամ բո ւժվել, եթե քնեք ձեր ձախ կողմի վրա: