Երբևէ Լսած Կա՞ք «Կապույտ Յո Դի» Մասին․ Դուք Անգամ Գլխի Էլ Չեք Ընկնում, Թե Ինչեր Կարող Է Բո Ւժել ՍԱ

Եթե կա այդպիսի դե ղամիջոց, որն արդյունավետ ու արագ բո ւժում է, ապա դա «Յո դինոլն» է։ Ցանկացած ճամփորդության ժամանակ ես այն վերցնում եմ ինձ հետ, այն արժե կոպեկներ, բայց դա քեզ փրկում է բազմաթիվ անախ որժություններից: 20 տարվա օգտագործումից հետո կարող եմ վստահորեն ասել, որ «յո դինոլն»-ն ունի անսահմանափակ հնարավորություններ։

Կապույտ յ ոդ․ Հիմնական ակտիվ բաղադրիչներն են մոլե կուլային յ ոդը, որը գործում է որպես հակ ասեպտիկ և պոլ իվինիլային սպ իրտ՝ միացություն, որը դանդաղեցնում է յ ոդի արտազատումը և երկարացնում նրա փոխազդեցությունը մարմնի հյո ւսվածքների հետ՝ նվազեցնելով յո դի գրգռիչ ազդեցությունը դրանց վրա:Արտաքին օգտագործումը «յո դինոլ»-ի կիրառման հիմնական, բայց ոչ միակ ոլորտն է։ «Յո դինոլը» ցածր թու նավորություն ունի։

Որպես հակ ասեպտիկ, այն ունի ման րէաս պան ազդեցություն ստր եպտոկոկային ֆլորայի, աղ իքային ցո ւպիկի, ախ տածին սն կերի և խմորիչի վրա: Ստ աֆիլակոկը, որպես թար ախային վա րակի հար ուցիչ, 80% դեպքերում անհետանում է դե ղամիջոցի օգտագործումից։ Սակայն կապտականաչ ցո ւպիկը կայուն է դե ղամիջոցների տեղային օգտագործման նկատմամբ: «Յո դինոլի» օգտագործման միակ հակաց ուցումը յ ոդի պատրաստուկների նկատմամբ գերզ գայունությունն է։

«Յո դինոլի» ազդեցության սկզբունքը հիմնված է բա րդ միացությունից տարրական յո դի արտազատման վրա։ Այս տեսակի առաջին դե ղամիջոցը, այսպես կոչված, կապույտ յո դն էր, որի օգտագործումը դրական թեր ապևտիկ ազդեցություն ունեցավ 1940 թվականին դիզ ենտերիայի համ աճարակի ժամանակ։ Դա առաջին յո դային հակ ասեպտիկն էր, որը հիմնված էր կարտոֆիլի կեղևից յո դի և օս լայի ալկ ոհոլային լուծույթի խառնուրդի վրա: