Ես սիրելի հարս ու թոռնիկ արդեն ունեմ, ինձ ուրիշը պետք չէ,-ասաց սկեսուրս ամուսնուս, երբ իմացավ նրա այլ կնոջ հետ սիրային կապի ու երեխայի մասին․ Այ, սկեսուրը այսպիսին է լինում

Ես սիրելի հարս ու թոռնիկ արդեն ունեմ, ինձ ուրիշը պետք չէ,-ասաց սկեսուրս ամուսնուս, երբ իմացավ նրա այլ կնոջ հետ սիրային կապի ու երեխայի մասին․․․Այ, սկեսուրը այսպիսին է լինում։Երեկ իմ սիրելի մոր աքույրը եկավ մեզ այցելության: Եվ ես ինչպես հաս-կացա, նա եկել էր թեթևացնելու իր հոգու ցավը, կիսելու իր վիշտը հարազատ մարդկանց հետ: Նա արդեն երիտասարդ չէ, նա 54 տարեկան է:

Եվ, ինչպես իր տարի քում գտնվող շատ մար դիկ, նրան էլ դուր չի գալիս որևէ փոփո-խության, նախընտրում է կայունություն, այն, ինչին արդեն սովոր է: Հատկապես, երբ խոսքը գնում է իր և իր սիրելիների կյանքի մա-սին: Եվ, մանավանդ, իր միակ որդու կյանքի մասին: Նա 35 տարեկան է, ամուսնացել է 20 տարեկանում, մի գեղեցիկ աղջկա հետ, ըստ բոլոր հարազատների, բայց նա էլ շատ էր սիրում այդ աղջկան` բարի, խելացի, պարկեշտ և անկեղծ: Բոլոր կողմերից՝ դրական: Նրա հետ միշտ կարելի էր խոսել որևէ թեմայի մասին: Ես ինքս էլ նրան և նրա երեխաներին շատ էի սիրում, մենք շատ լավ հարա բերությունների մեջ ենք նր անց հետ: Բայց, ցավոք, նրա հետ ընտանեկան կապերը հնարավոր է, որ խզվեն:

Քանի որ նրա ամուսինը կապվել է մեկ այլ կնոջ հետ: Նա սիրուհուն բավականին երկար ժամանակ թաքցնում էր, ոչ ոք և ոչինչ չգի-տեր նրա մասին, բայց այսօր պարզ վում է, որ նրանք արդեն ունեն 4 տարեկան երե խա:Մենք բոլորս ցնց ված ենք: Ավելի ցավալի է, կնոջ վիճակը, նա այնքան լավն էր և այդքան շատ սիրելով, ինչպես է կարողացել այդպիսի քայլ կատարել: Նույնիսկ գլխիս մեջ չի տե-ղավորվում: Եթե իմանար միայն սիրուհու մասին էլի ինչ֊ որ տեղ տանելի կլիներ, բայց երեխա՜… այն էլ արդեն 4 տարեկան… Ինչպե՞ս են դա նե-րում: Բնականաբար նա դիմեց ամուսնալուծության: Ես նրան շատ լավ եմ հասկանում:

Հիմա ես նույնիսկ չեմ ուզում խոսել զարմի-կիս հետ։ Միայն երեխաների համար եմ ցավում, ովքեր տեսնում են իրենց ծնողների բաժանությունը, սա իհարկե մեծ սթրես է երե-խաների համար։ Ես մորաքրոջս հարցրեցի, արդյոք նա պատրաստ է ընդունել «նոր» թոռանը: Ինչին նա պատասխանեց ինձ. «Ես հարս էլ ունեմ, թոռ-ներ էլ: Մյուս ները ինձ պետք չեն: Ես երբեք թույլ չեմ տա, որ նրանք կանգ նեն իմ դռան շեմին: նա երեխա ունի, այնպես որ թող անի նրա հետ այն ինչ ցանկանում է, չէ որ նա ար դեն հինգ տարեկան է,բայց ինձ,բացի իմ օրինական թոռներից և հարսերից, որ ոք հար-յուր տարի պետք չէ: