Կարմիր խալեր եք նկատել մար մնի վրա՞․ դուք ՊԱՐՏԱԴԻՐ պիտի իմանաք, թե ինչ է դա նշանակում

արմնի վրա կարմիր խալեր — ինչ է դա: Ի՞նչ են նշանակում մարմնի վրա կարմիր խալերը: Ըստ փորձագետների ՝ դրանք միջանկյալ կապ են արատավորման և ուռու ցքի միջև: Բժ շկական գրականության մեջ այս երևույթի մասին քիչ տեղեկություններ կան: Դա պայմանավորված է նրանով, որ կարմիր խալերը հատուկ վտա նգ չեն ներկայացնում մարդկանց համար: Ենթադրվում է, որ դրանք բնածին բնույթ ունեն:

Կարմիր կետերի տեսակները (անգ իոմա) Կարմիր խալերը սովորաբար բաժանվում են մի քանի սորտերի: Նրանց դասակարգումը հիմնված է այնպիսի գործոնների վրա, ինչպիսիք են արտաքին տեսքի պատճառը, մարմնի վրա գտնվելու վայրը, անոթի տեսակը, որն առաջացրել է դրա ձևավորումը: Կախված անգիոմայի առաջացման պատճառներից, հյուսվածքի կազմից, կան մի քանի սորտերի կարմիր կետեր կամ խալեր. արքայախնձոր — ուռուցիկ նորագոյացում, որը կտրուկ բարձրանում է մաշկից վեր.

հանգուցավոր — փոքր կետավոր ձևավորում, որը հայտնվում է ար յան մակերևույթի ար յան անոթների ելքի արդյունքում: Նման անգիոման չունի մազանոթային ճյուղ; ճյուղավորված կամ արախնիդ — փոքր անոթների ցանցը հեռանում է անգիոմայից; հարթ — մաշկի վրա խլուրդ կնիքի տեսքով: Կախված կարմիր խալերի ձևավորման հիմքում ընկած անոթներից ՝ դրանք կոչվում են հեմանգիոմաներ ՝ խալեր, որոնք առաջանում են ար յան անոթների աննորմալությունների պատճառով, և լիմֆանգիոմաներ ՝ կետեր, որոնք հայտնվում են ավշային համակարգի անսարքության պատճառով:

Հեմանգիոմաները տպավորիչ են չափսերով: Լիմֆանգիոմաները հազվադեպ են լինում: Սրանք փոքր հանգույցներ են, որոնք դիպչում են փափուկ և սեղմվելիս հեշտությամբ սեղմվում են: Ձևավորվում է պարանոցի, բերանի, առանցքի և աճուկի հատվածներում: Բժ իշկները կարծում են, որ արևայրուք ընդունելու և սոլյարիի նկատմամբ չափազանց մեծ ոգևորությունը նպաստում է կարմիր խալերի տեսքին: Ենթադրվում է,

որ անգիոմաները կարող են ուղեկցել այնպիսի հիվա նդությունների, ինչպիսիք են Շենլեյն-Հենոխի հիվ անդությունը, ռևմատոիդ արթ րիտը և կարմիր գայլա խտը: Դա տեղի է ունենում, քանի որ իմունային համակարգը, ծագած պաթոլոգիաների պատճառով, մարմնի բջիջները օտար է տեսնում և փորձում է ճնշել դրանք: Բ ժիշկների կարծիքով ՝ անգիոմայի հայտնվելը կարող է ազդանշան տալ ար յան մակարդման խանգարման մասին: