Այս մասին իմանալուց հետո , ես արդեն 7 տարի է ժամը 11ից ուշ չեմ պառկում քնելու,պատճառն իմանալուց հետո Դուք էլ ինձ պես կվարվեք

Մտավոր հյո ւծում: Ձեր ուղ եղը ակտիվորեն հանգստանում է 21:00-ից 23:00-ն։ Եթե դուք քնելու եք ժամը 23:00-ից հետո, ապա ժամանակի ընթացքում աստիճանաբար մտավոր հյո ւծվածություն կգա ձեզ մոտ։Եթե դուք չեք քնում ժամը 23:00-ից մինչև գիշերվա 1-ը, ապա ձեր կյանքի ուժը կտուժի։ Դուք նյա րդային համակարգի խան գարում կունենաք։ Ախ տանիշները՝ թուլություն, անտարբերություն, ծանրություն և թուլություն:Եթե դուք չեք քնում գիշերը ժամը 1-ից 3-ը,

ապա ձեզ մոտ կարող է զարգանալ ավելորդ ագր եսիվություն և դյու րագրգռություն։ Ձեր գեղեցիկ ուղ եղը հանգստի կարիք ունի, որպեսզի ավելի լավ աշխատի: Գեղեցկության կորո ւստ: Քունը ոչ միայն կեն սական նշանակություն ունի, այն նաև գեղեցկությունը պահպանելու ամենաարդյունավետ և լիովին անվճար միջոցն է։ Հենց քնի ժամանակ է տեղի ունենում բջ իջների ակտիվ նորացում և հյու սվածքների վերականգնում։ Քրո նիկ հոգ նածություն:

Ժամանակի ընթացքում օր գանիզմում առաջանում է ներքին լարվածություն, որից օր գանիզմը նորմալ պայմաններում ազատվում է քնի ժամանակ։ Արդյունքում առաջանում է քրո նիկական հոգ նածություն և ինքնավերականգնման անկարողություն։ Ավելորդ կիլոգրամներ: Ամերիկացի գիտնականներն ապացուցել են, որ այն կանայք, ովքեր կանոնավոր կերպով քնի պակաս ունեն, ավելի արագ են գի րանում։

Երկարատև քնի բացակայությունը վա տթարացնում է նյո ւթափոխանակության գործընթացները օր գանիզմում, ուստի, եթե ուշ քնելը ձեր ապրելակերպն է, ապա դուք վտ անգում եք ձեզ 2 անգամ ավելի արագ գի րանալ: Թուլացած իմո ւնիտետ: Ամեն ինչ ակնհայտ է և պարզ՝ գիշերը օր գանիզմը վերականգնվում է, թարմանում, չեզոքացնում է արթնության բացասական հետևանքները, ինչը նպաստում է իմո ւնային համակարգի ամրապնդմանը։

Գիշերվա ընթացքում իմո ւնային համակարգի բջ իջներն ակտիվանում են՝ ոչնչացնելով բոլոր պաթ ոգեն միկրոօ րգանիզմները, որոնք օրվա ընթացքում մտնում են օր գանիզմ։ Քնի մշտական պակասի դեպքում մրս ածության, գր իպով կամ -ՍՇՀ-ով հի վանդանալու վտ անգը մեծանում է երեք անգամ: Առողջ լինելու համար մեծահասակներին անհրաժեշտ է 7-8 ժամ քնել։