Տաք ջուրը կարող է իսկական դե ղամիջոց դառնալ հազար ու մի ցա վի դեմ․ ահա, թե ինչ են անում տիբեթյան վանականները

Ըստ արևելյան բժ իշկների, երիտասարդության իսկական բաղադրատոմսը տաք ջուրն է: Ջրի ջերմաստիճանը պետք է լինի մոտ 40-45°C։ Այսինքն, միջինը եռացող ջրի և տաք ջրի միջև: Դե, սառույցով ըմ պելիքները օր գանիզմի համար ամենավն ասակար հեղուկն են։ Ուստի մեկ բաժակ ջուրը կարող է լինել և՛ օգտակար, և՛ վնա սակար։ Կարծիք կա, որ ամեն առավոտ տաք ջուրը երկարացնում է կյանքը 10 տարով։ Այսինքն՝ թույլ է տալիս բջիջներին անընդհատ երիտասարդանալ՝ դանդաղեցնելով օր գանիզմի ծերացման գործընթացը։

Ջուրը վերացնում է ստ ամոքսի այ րումը և ոչն չացնում է գիշերվա ընթացքում առաջացած վն ասակար միկ րոֆլորան։ Ուստի մինչև եռալու աստիճան չտաքացած մեկ բաժակ ջուրը մինչ օրս պարտադիր ընթացակարգ է չինական շատ ընտանիքներում: Ինչպես ճիշտ խմել ջուրը, երեխաներին սովորեցնում են վաղ տարիքից։ Դե, որոշ ռեստորաններ տաքացված մեկ բաժակ ջուր են մատուցում, մինչ հաճախորդը սպասում է պատվերին:

Ավանդական հնդկական բժ շկության Այուրվեդա համակարգը սահմանում է նաև առավոտյան մեկ բաժակ տաք ջրի առավելությունները: Ինչպես ասվում է ուսմունքում, նման միջոցը թեթևացնում է գլխացա վը, իջեցնում ար յան ճն շումը, կանխում է ար թրիտը, գիր ությունը և շատ այլ հիվա նդություններ։ Մարդիկ, ովքեր չգիտեն, թե ինչպես ճիշտ խմել ջուրը, սովոր են առավոտյան մեկ բաժակ սառը հանքային ջուր խմել: Կարծիք կա, որ այս մեթոդը թույլ է տալիս ավելի արագ արթնանալ։

Բայց իրականում այս դեպքում օր գանիզմը ցնցում է ապրում՝ առաջացնելով մարմնի պաշտպանիչ ռեակցիա։ Մարմնի հեղուկը սկսում է տաքանալ մինչև նորմալ ջերմաստիճան: Սառը ջուրը նաև արյո ւնատար ան ոթների և աղ իների սպ ազմ է առաջացնում։ Ստ ամոքս-աղ իքային տրակտի օր գանները խթանում են լորձի ակտիվ արտադրությունը, որը դանդաղեցնում է մարս ողության գործընթացը: Ստ ամոքսի սպ ազմից հետո կարող է առաջանալ լե ղապարկի սպ ազմ, որի հետեւանքները շատ ավելի վ ատ են։