3 տեսակի քսուք դե ղատնից, որ կարող են ձգել մա շկն ու հարթեցնել կն ճիռները շատ ավելի լավ, քան թանկարժեք պրոցեդուրաները

Հիա լուրոն. Հիա լուրոնաթթուն այն քիչ նյութերից է, որոնց համար ապացուցված է կն ճիռները հարթելու ունակությունը։ Տարիքի հետ մատրիցը քայ քայվում է, առաջանում են կն ճիռներ։ Հետեւաբար, միայն ներ արկումները կարող են հաղթահարել խորը կամ միջին կն ճիռները: Այս նպատակով քսուքները ոչ այլ ինչ են, քան գովազդային հնարք: Եթե մաշ կը չափազանց չորացած է, իսկ կն ճիռները միայն ուրվագծվում են, ապա հիալու րոնաթթվով գելերն ու քսուքները իսկապես կփրկեն:

Խոշոր մոլե կուլները դեմքի մակերեսին ստեղծում են թաղանթ, որը լավ է պահպանում խոնավությունը: Ռետ ինոլ՝ օգտակար է մա շկի համար, վն ասակար՝ լյ արդի համար Մեր դե ղատներում դուք կարող եք գտնել ռետ ինոլի հիման վրա էժան քսուքներ։ Դուք կարող եք անընդհատ օգտագործել դրանք և ավելի երիտասարդ տեսք ունենալ: Անվ տանգության համար ավելի լավ է կուրսերում օգտագործել վի տամին A քսուքներ՝ ընդմիջումներ անելով։

Ի դեպ, սա այն է, ինչ սովորաբար խորհուրդ է տրվում ռետ ինոլի վրա հիմնված դե ղատնային քսուքների ցուցումներում։ Ժասմո նաթթու. Հետազոտողները լաբո րատորիայում վերստեղծել են նման թթու, այն փորձարկել են մարդու բջ իջների կուլ տուրաների վրա, այնուհետև մարդկանց կամավորների մա շկի վրա: Պարզվել է, որ արժեքավոր նյութը նպաստում է վեր ականգնմանը, այսինքն՝ մա շկի վերականգնմանը, այդ թվում՝ ծե րացման ժամանակ։

Ճիշտ է, կախված մա շկի տեսակից և մա րմնի այլ բնութագրերից՝ ազդեցությունը բոլորի մոտ նույնը չէ. ոմանց մոտ կն ճիռները հարթվում են, իսկ տարիքային բծերը ավելի նկատելի ձևով բացանում են, մյուսների մոտ՝ հակատարիքային փոփոխություններն ավելի թույլ են։