Շաքա րախտն ուղղակի սար սափում է այս միջոցից. Նույնիսկ բժ իշկներն են ապ շած սրա արդյունքից

Նյութ ափոխանակության խան գարումների, շաքար ային դի աբետի, հատկապես տարեցների մոտ, ռևմատ իզմի, երի կամների, ենթաս տամոքսային գե ղձի հի վանդությունների ժամանակ և այլն: Դիետիկ սնվելը լոբու ներգրավվմամբ, օգտագործվում է երի կամների և մի զապարկի բո րբոքային հի վանդությունների, մի զաքարային հիվ անդությունների ժամանակ։ Լոբու օգտագործումը քր ոնիկ ռև մատոիդ արթ րիտի և հո դատապի ժամանակ օգտակար է ճանաչվել։

Լոբու պատիճները հարուստ են արգի նինով, որը ինս ուլինանման ազդեցություն ունի դիաբ ետիկների նյու թափոխանակության վրա։ Լոբու պատի ճների թո ւրմը (կամ հապալասի տերևների հետ միասին) օգտագործվում է շաքար ախտի թեթև և չափավոր ձևերի դեպքում: Լոբով կերակրատեսակները (հատկապես խյուսի ձևով) օգտակար են աթերո սկլերոզի, սր տի առի թմիաների, գաս տրիտի դեպքում։

Լոբին մաքրող հատկություն ունի, լուծարում և մղում է մե զը: Միզ ամուղ ազդեցություն է ունենում հիմնականում լոբու կեղևը։ Լոբիները երկար ժամանակ մարսվում են, առաջացնում են խիտ նյութ, հատկապես սպիտակ լոբին, փափկեցնում են կո ւրծքն ու թո քերը, հագեցվածություն հաղորդում մարմնին: