Ես դե ղերի փոխարեն սկսեցի օգտագործել սալոր․ Աղ իներս այնպես մաքրվեցին և դրանց աշխատանքն այնքան արագ կարգավորվեց, որ բառերով ասելու չէ

Կոճապղպեղ․ Արևելքում կոճապղպեղը դարեր շարունակ օգտագործվել է սրտխառնոցի դեմ պայքարելու համար: 21-րդ դարում գիտական հետազոտություններն ապացուցել են, որ այս համեմունքն իսկապես օգնում է «հանգստացնել» փսխելու ցանկությունը հիվա նդության և հղ իության ժամանակ: Բենգայ․ Այս հակաբոր բոքային, ցա վազրկող քսուքը ծանոթ է մարզիկներին երկու պատճառով. Նախ, այն իսկապես նվազեցնում է մկ անների տո նուսը և արդյունավետորեն թեթևացնում է ցա վը վնա սվածքներից և ցրվա ծությունից: Երկրորդ, այն ունի շատ բնորոշ հոտ։

Մենթոլի բույրն այնքան ուժեղ է, որ որոշ մարդիկ չեն դիմանում դրան։ «Մարդիկ ցանկանում են ակտիվ մնալ, և մենք ցանկանում ենք օգնել նրանց ակտիվ մնալ», — ասում է Ռենե Ակոստան՝ Օսթինի Տեխասի համալսարանի ասիստենտը։ Սալորաչիր․ Ցանկացած տատիկ գիտի, որ սալորաչիրը ոչ միայն համեղ չիր է կոմպոտի համար, այլև հիանալի լուծողական միջոց։ 2011-ի ուսումնասիրությունները հաստատեցին. սալորաչիրը պարունակում է նեո քլորոգ են և քլոր ոգե ն թ թուներ և սոր բիտոլ։ Ասպ իրին ․ Ոչ ստերո իդային հակաբոր բոքային դե ղամիջոցները, ինչպիսին է իբո ւպրոֆենը, ավելի ու ավելի են օգտագործվում գլխաց ավի բու ժման համար:

Այնուամենայնիվ, ըստ Ռենե Ակոստայի, բժի շկներն ու դե ղագործները հակված են վերադառնալ ացետ իլսալիցի լաթթվի վրա հիմնված ոչ թմր ամիջոցների ցա վազրկողներին: Նավթանյութ․ Այս կիսաթափանցիկ, առանց հոտի քսուքը հորինել է անգլիացի քիմիկոս Ռոբերտ Չեսբրոն 1859 թվականին։ Անցել է 155 տարի, իսկ վազելինը դեռ օգտագործվում է վե րքերի բու ժման համար։ Սանտավիկ․ Մենք կարծում էինք, որ վեր քերը օդում ավելի լավ են լավանում։

Սակայն դեռ 1962 թվականին անգլիացի կենսաբան Գեորգ Ուինթերն ապացուցեց, որ խոնավ միջավայրում վեր քերի ապա քինումն ավելի արդյունավետ է։ «Պարզվում է, որ մենք ճիշտ էինք, երբ տասնամյակներ առաջ վերքերի վրա սպեղանի էինք դնում», — խոստովանում է դոկտոր Սթոունը:

Ի վերջո, սանտավիկն օգնում է պահպանել խոնավ միջավայրը, որը նպաստում է բու ժմանը: Սառույց․ Սառը կոմպրեսը գլխացա վի դասական միջոց է։ Ընդ որում, վերջին ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ավելի արդյունավետ է, եթե սառույցը 15 րոպե քսել ոչ թե ճակատին, այլ պարանոցին։ Բացի այդ, մարդիկ հաճախ բու ժում են միգր ենը սառը աղի կոմպրեսներով: